Katedra Fizyki i Chemii powstała w 2012 roku w wyniku zmian organizacyjnych na Wydziale Mechanicznym.

W Katedrze zatrudniony jest jeden pracownik naukowy, siedmiu pracowników naukowo-dydaktycznych, pięciu pracowników dydaktycznych oraz trzech pracowników inżynieryjno-technicznych.