Katedra Fizyki i Chemii powstała w 2012 roku w wyniku zmian organizacyjnych na Wydziale Mechanicznym.

W Katedrze zatrudnionych jest siedmiu pracowników naukowo-dydaktycznych, dwóch pracowników dydaktycznych oraz trzech pracowników inżynieryjno-technicznych.