Tematy ćwiczeń laboratoryjnych z Chemii
oraz instrukcje do ćwiczeń
(realizowanych w ramach 15 godzin zajęć laboratoryjnych)

 

   - Formatka do sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych.

   - Wytyczne do sporządzenia sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych.

1. Wprowadzenie do zajęć, BHP w laboratorium chemicznym. Substancje chemiczne niebezpieczne.

2. Roztwory i dysocjacja jonowa.

3. pH roztworów. Reakcje soli z wodą.

4. Właściwości chemiczne wybranych pierwiastków bloku s i p .

5. Reakcje oksydacyjno-redukcyjne w roztworach.

6. Szybkość reakcji chemicznych i kataliza.

7. Korozja i ochrona przed korozją.

8. Zaliczenie (1 godzina).