Wybrane stanowiska laboratoryjne

   
  Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności liniowej ciał stałych metodą elektryczną

     Stanowisko pozwala wyznaczyć współczynnik rozszerzalności liniowej metalowej struny, przez którą przepuszczamy prąd elektryczny. Podczas przepływu prądu przez przewodnik wydziela się ciepło powodując wzrost temperatury, a w konsekwencji przyrost długości badanej struny. Zmiany natężenia prądu płynącego przez strunę dokonujemy przy pomocy autotransformatora, natomiast dokładny przyrost temperatury pozwala uzyskać zastosowana termopara.

 

Wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu

     Celem doświadczenia jest zapoznanie się z podstawowymi własnościami fal akustycznych. Wyznaczenie prędkości dźwięku jest możliwe poprzez bezpośredni pomiar czasu przebiegu sygnału akustycznego generowanego przez głośnik. W tym celu wykorzystujemy precyzyjny miernik czasu sprzężony z dwoma wzmacniaczami napięciowymi.

 

Wyznaczanie modułu sztywności za pomocą wahadła torsyjnego

     Stanowisko służy do badania odkształceń sprężystych w ciałach stałych. Zapoznaje z elementami mechaniki bryły sztywnej oraz z siłami wzajemnego oddziaływania molekuł. Wymaga także umiejętności posługiwania się precyzyjnymi urządzeniami pomiarowymi.

 

Wyznaczanie częstości generatora metodą obserwacji krzywych Lissajous i dudnień

     Celem ćwiczenia jest zapoznanie się ze zjawiskiem składania drgań harmonicznych wzajemnie równoległych (dudnienia) lub prostopadłych (krzywe Lissajous). Zrozumienie obserwowanych zjawisk wymaga znajomości budowy i zasady działania oscyloskopu – podstawowego urządzenia do badania przebiegów elektrycznych.